EUR1, ATR, TIR, CMR

A teljes körű szolgáltatásunkhoz hozzá tartozik, hogy ha ügyfeleink nem akarnak ezen okmányok beszerzésével bajlódni akkor mi beszerezzük azokat.

EUR1: Az EUR 1. szállítási bizonyítvány az EU-ban előállított termékek elsőbbségi dokumentuma. Az elsőbbségre vonatkozó jogosultság a címzett által az áru után fizetendő importvámok kiszámításánál lehet fontos. A bizonyítványokat a szállíttató készíti el a rendszeresített formanyomtatványon, és nyújtja be exportálási célból a vámszervezethez. A formanyomtatványok a kereskedelmi kamaránál szerezhetők be.

Az EUR 1. bizonyítvány az Európai gazdasági Térségen (EEA) belüli szállítmányokra, valamint az alábbi országokban szükséges: Egyiptom, Algéria, Izrael, Jordánia, a korábbi Jugoszlávia térsége (Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Koszovó, Horvátország, Macedónia), Libanon, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia, Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc, Dél-Afrika, Chile, Mexikó, Albánia, Andorra, Afrika, a Karibi-szigetek, a Pacifikum és a leírja, hogyan kell pontosan kitölteni a szükséges pontokat.

ATR: Magyar-török vonatkozásban használatos okmány, amellyel azt igazolják, hogy az áru amiről kiállították, a másik országban már szabadforgalomban levő árunak minősül.

TIR: Olyan nemzetközi szállítmányozásban résztvevő kamionok jelzése, amelyek a TIR egyezmény szerint, TIR igazolvánnyal és “Carnet TIR” menetokmánnyal közlekedik. A TIR eljárás szerint fuvarozott áruk az átmenő vámhivataloknál mentesülnek a behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek megfizetésének vagy letétbe helyezésének kötelezettsége alól. “TIR-eljárás” kifejezés áruknak az indulási vámhivataltól a rendeltetési vámhivatalig, a jelen Egyezmény által létrehozott “TIR-művelet”-nek nevezett eljárás szerinti fuvarozását jelenti. – “Behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek” kifejezés jelenti az áruk importálásakor vagy exportálásakor, illetve ahhoz kapcsolódóan szedett vámokat és egyéb illetékeket, adókat és díjakat, azon díjak kivételével, amelyek összege a nyújtott szolgáltatások közelítő költségét nem haladja meg. TIR eljárás kezdete: A közúti járművet, járműszerelvényt vagy szállítótartályt ellenőrzési céllal bemutatták az indulási vagy beléptető vámhivatalnak a rakománnyal valamint a rá vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt és az igazolványt a vámhivatal elfogadta. TIR eljárás befejezése: A közúti járművet, járműszerelvényt vagy szállítótartályt ellenőrzési céllal bemutatták a rendeltetési vagy kiléptető vámhivatalnak a rakománnyal valamint a rá vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt.

CMR: Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésekről szóló egyezmény (CMR, franciául: Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). A CMR vagy más elnevezéssel CMR-fuvarlevél mindenféle áru teherautóval történő szállítását szabályozza. Akkor alkalmazzák, amikor az áru felvételének és leszállításának helye két különböző országban van. Az államok közül legalább az egyiknek CMR-tagnak kell lennie. Ez a felek állandó lakhelyétől vagy állampolgárságától függetlenül érvényes. Az egyezmény az Európai Unió valamennyi tagállamában és néhány más államban is érvényes. Amennyiben egy adott helyzetre a CMR nem ad elegendő szabályozást, kiegészítőként az adott ország nemzeti joga érvényes. Szállítási károk esetén a felelősséget is a CMR-fuvarlevél szabályozza.A CMR kizárólag közúti járművek rakodására vonatkozik, a konténerek vagy cserélhető felépítmények nem minősülnek járműnek. A CMR-fuvarlevél fontos adatai a következők: feladó, címzett, csatolt dokumentumok, az áru fajtája és mennyisége, a jármű rendszáma, fuvarozó. Ezeket az adatokat a fuvarlevélen ki kell tölteni.

Közúti szállítások vámügyi kérdésekben segítségére lesz: Bognár Gergely kollégánk.

AJÁNLATOT KÉREK!

Magyar